Пон, 26- ти Август
ГОРЕЩИ НОВИНИ
ЦИК предлага Президента да насрочи нови избори за общински съветници в община Балчик

ЦИК предлага Президента да насрочи нови избори за общински съветници в община Балчик


 

Централна Избирателна Комисия
РЕШЕНИЕ 
№ 3213-МИ
София, 28.04.2016
ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на нови избори за общински съветници в община Балчик, област Добрич
С писмо вх. № 15-635/25.04.2016 г. Общинската избирателна комисия – Балчик, област Добрич е изпратила на Централната избирателна комисия свое решение № 332 от 22.04.2016 г., с което уведомява ЦИК, че с решение № 4579 от 18.04.2016 г., постановено по адм.д. № 14158/2015 г. по описа на Върховния административен съд, Четвърто отделение е оставено в сила решение № 163 от 27.11.2011 г. на Административния съд – Добрич, постановено по адм.д. № 631/2015 г. на АС – Добрич, с което е обявен за недействителен произведения на 25 октомври 2015 г. избор за общински съветници в община Балчик, обективиран в решение № 276 от 27.10.2015 г.
Към писмото са приложени: решение № 332 от 22.04.2016 г. на ОИК – Балчик; решение № 4579 от 18.04.2016 г. на ВАС, Четвърто отделение, постановено по адм.д. № 14158/2015 г., решение № 163 от 27.11.2015 г. на АС – Добрич, постановено по адм.д. № 631/2015 г. и протокол № 45 от 22.04.2016 г. на ОИК – Балчик.
След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Балчик, област Добрич, е представила необходимите документи съгласно разпоредбата на чл. 466, ал. 1, във връзка с чл. 465, т. 5 от Изборния кодекс.
На основание чл. 466, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
 
Р Е Ш И:
 
ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи нови избори за общински съветници в община Балчик, област Добрич.
Председател: Ивилина Алексиева
Секретар: Севинч Солакова
Снимка: www.varnanaemi.comВземи линк:

Коментирайте и Вие