Пон, 26- ти Август
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредит на община Балчик

Фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредит на община Балчик


 

На заседание на 25 април 2016 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Димитровград, община Ловеч, община Бяла Слатина, община Балчик и община Николаево. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

 Предназначението на отпуснатия за Община Балчик кредит е осигуряване на ресурс за съфинансиране по проект „Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Балчик и Община Аксаково", обект на интервенция "гр. Балчик - Ак Баир", аварийно укрепване ул. "Г. Бенковски". Проектът е финансиран от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.
 
През последните години община Балчик е реализирала проекти, финансирани напълно или частично от предприсъединителните инструменти ФАР и ИСПА, като има и одобрени проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, Програма за европейско териториално сътрудничество Румъния – България и Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.“. Общината е ползвала кредити от ФЛАГ за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” и Програма за развитие на селските райони. 

Вземи линк:

Коментирайте и Вие