Вторник, 20- ти Август
ГОРЕЩИ НОВИНИ
На 30 март 2016 г. община Балчик подаде искане за кредит в размер на 237 205.91 лева от фонд ФЛАГ

На 30 март 2016 г. община Балчик подаде искане за кредит в размер на 237 205.91 лева от фонд ФЛАГ


 

Предназначението на искания кредит е осигуряване на ресурс за съфинансиране по проект „Възстановяване и осигуряване на превантивна инфраструктура в Община Балчик и Община Аксаково", обект на интервенция "гр. Балчик - Ак Баир", аварийно укрепване ул. "Г. Бенковски". Проектът е финансиран от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.
 

През последните години община Балчик е реализирала проекти, финансирани напълно или частично от предприсъединителните инструменти ФАР и ИСПА, като има и одобрени проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, Програма за европейско териториално сътрудничество Румъния – България и Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.“. Общината е ползвала кредити от ФЛАГ за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” и Програма за развитие на селските райони.   
Снимка: static.bnr.bg



Вземи линк:

Коментирайте и Вие