Петък, 23- ти Август
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Образователен проект на Община Балчик получи финансиране за над 400 хиляди лева

Образователен проект на Община Балчик получи финансиране за над 400 хиляди лева


 

Проект на Община Балчик получи одобрение по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020. Стойността на финансирането, което ще се реализира по процедура BG05М20Р001-3.001 "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение", е 437 893,80 лева. Целта на проекта е да бъдат създадени условия за подпомагане на децата от етническите малцинства и от маргинализирани обществени групи, от семейства, търсещи или получили международна закрила и изграждането им като пълноценни граждани и за  успешната им професионална, социална и личностна реализация. 
Мерките по проекта включват подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание, както и допълнителни занимания с  деца, за които българският език не е майчин, за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас.
Снимка: peika.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие