Петък, 23- ти Август
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Община Добрич обявява публично обсъждане на създаване на ОП „КОМУНАЛСТРОЙ”

Община Добрич обявява публично обсъждане на създаване на ОП „КОМУНАЛСТРОЙ”


 

На територията на Община град Добрич ежедневно възниква необходимост от извършване на различни дейности, свързани с изграждане, поддръжка и ремонт на общинска инфраструктура, част от които до сега са били възлагани на търговско дружество „Комуналефект” ЕООД.
С Решение № 9-14 от 28 Юни 2016 година на Общински съвет град Добрич се прие да бъде прекратено търговско дружество „Комуналефект” ЕООД и да бъде открита процедура по ликвидацията му.  
Със същото Решение бе прието да се отпочне процедура по създаването на общинско предприятие, което да бъде приемник на дейността на „Комуналефект” ЕООД – в Ликвидация, предвид факта, че за изпълняване на текущи ремонти и поддръжка на общинско имущество (имоти и инфраструктура), ще бъде необходим изпълнител, който да действа оперативно, с минимални разходи на времеви и финансови ресурси.
 Чрез създаването на ОП „Комуналстрой” ще бъде подсигурено изпълнението на широк кръг дейности по отношение на изграждането, ремонта и поддръжката на общинско имущество от специализирана структура към Общината и това ще намали необходимостта от външно възлагане за извършването им.
ОП „Комуналстрой” ще бъде приемник на дейността на търговско дружество „Комуналeфект” ЕООД, което е в процес на ликвидация съгласно разпоредбите на Търговския закон и взето Решение на Общински съвет град Добрич.
Тъй като имуществото, собственост на общинското търговско дружество „Комуналефект” ЕООД – в Ликвидация, след приключване на производството, следва да бъде предоставено на новосъздаденото общинско предприятие „Комуналстрой” е необходимо преди датата на приключване на ликвидацията предприятието да бъде създадено и действащо.
Приемането и прилагането на Правилника ще доведе до ефективност и осъществяването на законосъобразна дейност на ОП „Комуналстрой”, съответно до правилното стопанисване и управление на предоставеното му имущество.

Вземи линк:

Коментирайте и Вие