Пон, 26- ти Август
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Обсъждане на ОВОС за "Ваканционно селище “Момчил Голф ” в Балчик

Обсъждане на ОВОС за "Ваканционно селище “Момчил Голф ” в Балчик


 

„ТЕССА УИНД ГОЛФ КЛУБ” АД,  със седалище и адрес на управление: София 1164, бул.Дж. Баучер 23,  представлявано от Красимир Петров Гергов и Александър Найденов Щерев
 „СИЙ УИНД ГОЛФ КЛУБ” АД   със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, ул. Янко Съкъзов, с управител и представляващ Александър Найденов Щерев и Кънчо Марков Стойчев
 
На основание чл.97, ал.3, във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от ЗООС,
 
УВЕДОМЯВА
 
Всички заинтерисувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда  / ОВОС / с всички приложения към нега за инвестиционно предложение: Изграждане на  на "Ваканционно селище “Момчил Голф и голф игрище” в поземлени имоти с идентификатори 02508.10.639, 02508.10.634, 02508.10.636, по КК на гр. Балчик – вилна зона “Момчил “гр.Балчик.
Срещата ще се проведе на 18.01.2017 г. от 10,00 часа, в заседателната зала на първи етаж в административната сграда на община Балчик, град Балчик.
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие върху ЗЗ „Балчик” BG 0002061, са на разположение на интерисуващите се всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 часа в община Балчик, стая 011 , експерт инж. Росица Димова, в РИОСВ Варна и в Административна сграда, гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 76 Г, 4-ти етаж, офис 410.
Докладът за оценка на степента на въздействие върху ЗЗ „Балчик” BG 0002061 е достъпен на интернет страницата на РИОСВ Варна, на адрес http://www.riosv-varna.org/?p=635 .
Писмени становища могат да се предоставят в РИОСВ Варна, в ТПО Варна, гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 76 Г или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Галина Стоянова, с телефон 0888697446
Снимка: i65.tinypic.comВземи линк:

Коментирайте и Вие