Сряда, 21- ви Август
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Одобрена е Инвестиционната програма на Община Добрич

Одобрена е Инвестиционната програма на Община Добрич


 

Министерството на регионалното развитие и благоустройство публикува в информационната система ИСУН 2020 Решение РД-02-26-545/30.05.2016 г., с което  е одобрена  „Инвестиционна програма за изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Община Добрич по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Предстои да бъде сключено споразумение за изпълнението й. Продължителността на споразумението е със срок на действие до 31.12.2023 г.
Решението е публикувано и на електронната страница на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.: www.bgregio.eu.
Снимка: http://dcable.net/camersВземи линк:

Коментирайте и Вие