Пон, 15- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
А.С.А. ще извършва сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от територията на община град Добрич

А.С.А. ще извършва сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от територията на община град Добрич


 

Обществена поръчка с предмет "СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ “ включва изнасяне на съдовете до сметоизвозващия автомобил; закачване, изсипване и откачване на съдовете от автомобила; връщане на съдовете на старото място; почистване на района около съдовете при товаро разтоварните работи; почистване на площадките около контейнерите от разпилени битови отпадъци. При извършване на дейността по събиране и извозване на БО не трябва да се допуска: разтоварване на отпадъци извън депото за отпадъци; разпиляване на отпадъци около съдовете за смет; разпиляване на отпадъци при транспортиране.

Стойност
1896000 BGN с ДДС 20%

Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката:  А.С.А. България ЕООД, ЕИК 831578348, ул. Николай Хайтов № 3А, Република България 1000, София, Тел.: 02 9712197

Дата на изпращане на настоящото обявление   20.03.2015 г.
Снимка: dariknews.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие