Петък, 19- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Административен съд оставя без разглеждане жалба на ПП “ГЕРБ”

Административен съд оставя без разглеждане жалба на ПП “ГЕРБ”


 

Образувано е по жалба на ПП “ГЕРБ”, подадена чрез упълномощен представител, срещу решение № 225-МИ/НР от 26.10.2015г. на ОИК – Добрич.
Съдът намира подадената жалба за процесуално недопустима по следните съображения :  
С обжалваното решение са допуснати до участие във втори тур на изборите за кмет на община Добрич кандидатите, получили най-много от действителните гласове – Д.К.Н., издигната от ПП “ГЕРБ”, получила 14319 действителни гласове и Й.Т.Й. – издигнат от РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, получил 5639 действителни гласове.
Съгласно чл.459, ал.1 от ИК, пред съда се обжалват решенията, с които се определя изборният резултат. Протоколните решения на общинската избирателна комисия за определяне и допускане до участие във втори тур на изборите на първите двама кандидати, получили най-много от действителните гласове, не представляват решения за определяне на изборния резултат по смисъла на чл.459, ал.1 от ИК и не подлежат на обжалване пред съда. Под решение за определяне на изборния резултат законодателят има предвид решението, с което се определя за избран кмет кандидатът, получил най-много действителни гласове. Това е и административният акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност по смисъла на чл.459, ал.1 от АПК. Недопустимо е обжалването на актове на общинската избирателна комисия от първи тур на изборите, тъй като с тези решения се подготвя провеждането на втори тур, но не завършва процедурата по избора. Като част от производството по окончателното определяне на избран кмет те не съставляват индивидуални административни актове и по смисъла на чл.21, ал.5 от АПК не подлежат на самостоятелен съдебен контрол. Възраженията за допуснати нарушения в изборния процес при първия тур на изборите могат да бъдат разгледани в производство срещу решението от втория тур, което е административният акт, с който се определя крайният изборен резултат, но не и в производство по обжалване на резултатите от първия тур на изборите.   
С оглед на гореизложеното, подадената жалба като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по нея - прекратено.                
Водим от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК, Добричкият административен съд   
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :               
  
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПП “ГЕРБ”, подадена чрез упълномощен представител, срещу решение № 225-МИ/НР от 26.10.2015г. на ОИК – Добрич.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните.        
            
Снимка: poligraff.netВземи линк:

Коментирайте и Вие