Събота, 15- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
АС Добрич отмени отказ за строеж на молитвен дом на секта

АС Добрич отмени отказ за строеж на молитвен дом на секта


 

 По жалба  на “Свидетелите на Йехова в България” за отказ на главния архитект на Община град Добрич, обективиран в писмо с изх. № С-770/10.12.2014г., с който не се уважава искане за издаване на виза за проектиране на “Преустройство на съществуващо помещение и смяна на предназначение на зала за обучение в Молитвен дом” Административен съд гр. Добрич  ВРЪЩА преписката на Главен архитект на Община гр.Добрич за произнасяне по направеното искане, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на Религиозна институция на “Свидетелите на Йехова в България”, БУЛСТАТ 121800789, със седалище и адрес на управление в гр.София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 227, представлявана от Е.Д.Н. – председател, сумата от 650 / щестотин и петдесет/ лева разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение.
Ето и целият текст на решението http://admincourtdobrich.org/re6enia/2015/004_2015.htm

Вземи линк:

Коментирайте и Вие