Неделя, 14- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Българска банка за развитие продава птицеферма в гр. Добрич

Българска банка за развитие продава птицеферма в гр. Добрич


 

Българска банка за развитие продава поземлен имот в гр. Добрич, с площ 7 462 кв. м, заедно с построените:

четириетажна сграда със сутерен – птицеферма (ново стротелство) със ЗП – 1233 кв. м и РЗП 4932 кв. м;
масивна четириетажна сграда със сутерен – птицеферма със ЗП – 839 кв. м и РЗП 3356 кв. м;
масивна едноетажна сграда – фуражен цех със ЗП 384 кв.м;  
масивна едноетажна сграда – пропуск със ЗП 26 кв. м.

Птицефермата е напълно оборудвано силозно стопанство и автоматична система за хранене и поене, проветрение и отопление.

Цена на поземления имот и построените сгради: 3 915 000 лв. без ДДС.

Цена на машини и съоръжения: 673 560 лв. без ДДС.

Информация може да получите на адрес: София 1000, ул. "Стефан Караджа" №10, тел. за контакт: 0884 944 996.

Огледи могат да бъдат извършвани всеки работен ден между 10.00 и 16.00 часа след запитване на посочените телефони за контакт.

При изготвяне на офертите да се имат предвид следните изисквания:

Ще се разглеждат само оферти, съдържащи ясна информация относно: оферента (име/наименование, ЕГН/ЕИК, адрес и телефон за контакт и др.), размер на предлаганата цена, начина и сроковете за плащане на цената.

Офертите ще се приемат на адрес: София 1000, ул. "Стефан Караджа" №10, e-mail: salesbbr@bdbank.bg.

 

ББР не дължи комисион за продажба на собствени имоти.
Снимка: i60.tinypic.comВземи линк:

Коментирайте и Вие