Сряда, 17- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
До 20 януари 2016 година билкозаготвителите трябва да представят годишни отчети

До 20 януари 2016 година билкозаготвителите трябва да представят годишни отчети


 

До 20 януари на 2016 година лицата, които осъществяват билкозаготвителна дейност, следва да предадат отчети в съответните регионални инспекции за предходната година. Отчетите могат да се подадат и в свободна форма. Те следва да съдържат информация за събраните, изкупени, реализирани и налични количества в складовете лечебни растения, както и данни за техния произход съгласно издадените позволителни документи от съответните общини или горски стопанства. Обобщаването на годишните справки за лечебните растения е важно за оценката на количествата добивани билки за съответния регион и състоянието на естествените им находища.

На територията на РИОСВ – Варна има регистрирани 37 пункта, от които 23 са в Област Варна и 14 в Област Добрич. Законът за лечебните растения предвижда глоби от 100 до 1000 лева за физически и имуществени санкции в размер от 300 до 2500 лева юридически лица за непредставяне на отчети. Това е и едно от честите нарушения на специализирания закон. Важно е да се знае, че справки се подават независимо дали е извършвана билкозаготвителна дейност.

Билкозаготвителите от контролираната територия, които желаят да участват в разпределянето на количества билки, получени от естествени находища на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, е необходимо да подадат заявление в РИОСВ в срок до 31.12.2015 г. 
Снимка: purvite7.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие