Пон, 17- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
ДЗЗД „ПС-ПМ 2013” ще изпълнява дейности за 3764109.82 BGN без ДДС в парка

ДЗЗД „ПС-ПМ 2013” ще изпълнява дейности за 3764109.82 BGN без ДДС в парка


 

Предмет на поръчката: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБЕКТИ ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК „СВЕТИ ГЕОРГИ”, в изпълнение на Проект „Обновена и модернизирана градска среда, чрез реконструкция на Градски парк „Свети Георги”, по Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/007 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013 г. Обществената поръчка включва следните подобекти: „Строително-монтажни работи на допълнителен обект 1 – Рехабилитация на ул. „Ген. Колев“; „Строително-монтажни работи на допълнителен обект 2 – Арт Площад“; „Строително-монтажни работи на допълнителен обект 3 – Градина Романтика“; „Строително-монтажни работи на допълнителен обект 4 – Паркови алеи етап 1“; „Строително-монтажни работи на допълнителен обект 5 – Паркови алеи етап 2“; „Строително-монтажни работи на допълнителен обект 6 – Централна алея спортна зона Простор“; „Строително-монтажни работи на допълнителен обект 7 – Трасе за екстремно колоездене“; „Строително-монтажни работи на допълнителен обект 8 – Многофункционално игрище 2“; „Строително-монтажни работи на допълнителен обект 9 – Многофункционално игрище 1“; „Строително-монтажни работи на допълнителен обект 10 – Футболно игрище“.


Стойност
3764109.82 BGN без ДДС


Наименование и адрес на изпълнителяДЗЗД „ПС-ПМ 2013”, ЕИК 176597855, ул. „Акад. Андрей Сахаров” № 1, Република България 9000, Варна, Тел.: 052 739909

Описание:Строителни работи на терени на паркове 
Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка 
Строителни работи по изграждане на пешеходни пътеки/алеи 
Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение 


Вид процедураДоговаряне без обявлениеІV.2)Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1)Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

 
Снимка: dobrich24Вземи линк:

Коментирайте и Вие