Пон, 15- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Инвестират 74 000 лв. в квалификацията на служителите в Областна администрация Добрич

Инвестират 74 000 лв. в квалификацията на служителите в Областна администрация Добрич


 

Областна администрация Добрич ще повиши административния капацитет на служителите си за по-ефективно изпълнение на професионалните задължения на институцията. Част от целите на проекта са да се повиши мотивацията на служителите за качествено изпълнение на отговорностите им. Държавните чиновници ще се включат в различни видове обучения. Това става, след като на 25 април между Областна администрация Добрич и Министерство на финансите се постига споразумение за  изпълнение на проект „Повишаване ефективността на работа в Областна администрация Добрич".

С договора се предоставя безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 73 975, 72 лв. Продължителността му е 9 месеца и той трябва да приключи до 25 януари 2015 г.
70 служители ще бъдат включени в 4 различни курса на обучение в Института по публична администрация. Основната идея е те да придобият умения по ключови компетентности. С планираните курсове се очаква да се усъвършенстват способностите и организационните качества на служителите.

Предвижда се, че повишаването на административния капацитет ще окаже трайно въздействие върху всеки служител, разглеждан като личност. От друга страна повишеният капацитет ще окаже трайно въздействие върху ефективността на административните дейности и процеси. Получените знания, добрата мотивация на служителите и придобитите ключови компетентности на служителите от Областна администрация ще допринесе за по-добра организация и ефективност на дейности, което пък ще се отрази положително на имиджа на ръководството и авторитета на Областна администрация Добрич.
 

Вземи линк:

Коментирайте и Вие