Сряда, 17- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Избор на доставчик на ел. енергия за захранване на обекти, собственост на Община Добрич

Избор на доставчик на ел. енергия за захранване на обекти, собственост на Община Добрич


 

Избор на доставчик на активна електрическа енергия ниско напрежение и координатор на стандартна балансираща група за захранване на 34 броя обекти, собственост на Община град Добрич, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Изпълнителят извършва доставка за период от 12 (дванадесет) месеца, на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 34 броя обекти на ниско напрежение, за нуждите на Община град Добрич. Прогнозно количество електроенергия за срок от една година: около 2 000 000 (два милиона) kWh/год. Посочената стойност е прогнозна, определена на база предходно потребление на възложителя и включва както цената на доставката на нетна активна електрическа енергия, така и другите плащания дължими към изпълнителя.

Прогнозна стойност без ДДС
391000 BGN

Продължителност в месеци12

Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.04.2016 г.  Час: 17:00
 
Снимка: www.dobrich.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие