Събота, 18- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Касационната жалба на ПП ГЕРБ за избор на кмет на Добрич е неоснователна

Касационната жалба на ПП ГЕРБ за избор на кмет на Добрич е неоснователна


 

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба на Политическа партия "ГЕРБ" срещу решение № 167 от 26.11.2015 г., постановено по адм.д.№ 652/2015 г. по описа на Административен съд - Добрич.
ДОКЛАДВА постъпило на 03.12 2015 г. писмено възражение по касационната жалба от Йордан Тошков Йорданов, към което няма приложени писмени доказателства.
ДОКЛАДВА молба от 28.01.2016 г. от ПП "ГЕРБ" с приложени 2 бр. пълномощни.
ДОКЛАДВА постъпила на 22.03.2016 г. молба от адв.Зорница Михайлова - процесуален представител на жалбоподателя Политическа партия "ГЕРБ", с която заявява: Да се даде ход на делото. Поддържа жалбата така както е предявена. Излага становище по същество на спора.
ДОКЛАДВА днес постъпили писмени бележки от Йордан Тошков Йорданов.
Адв.ИВАНОВА: Считам жалбата за неоснователна. Няма да соча доказателства.
ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД намира, че делото е изяснено от фактическа и правна страна, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО:
Адв.ИВАНОВА: Считам, че касационната жалба е неоснователна. Същата съдържа твърдения и факти, в противоречие със събраните писмени доказателства, приета без възражение математическа експертиза, ръчното броене на оспорени бюлетини по секции и пр.
Разликата от 57 броя субективно приети за валидни бюлетини, въпреки противоречието им със задължителните указания на ЦИК, не доведе до промяна в изборния резултат.
Моля да оставите в сила решението, като правилно и законосъобразно.
Представям писмени бележки.
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е неоснователна. Не са налице сочените в нея кас. основания по чл. 209, т. 3 АПК за отмяна на обжалваното съдебно решение. Същото е постановено при изяснени фактически обстоятелства и точно установени релевантни факти след събиране на всички относими док-ва и след обсъждане на становищата на страните. Подробно е обсъдено и искането на жалбоподателя за повторно преброяване на всички бюлетини от първи и втори тур на избора, на което се акцентира в кас-та жалба. 
С оглед на установените данни относно естеството на извършените поправки по протоколите на СИК при предаването им на ОИК и относно липсата на възражения от членовете на СИК и от застъпниците при съставянето на протоколите, правилно съдът е отказал извършването на повторно преброяване на всички бюлетини и е допуснал такова само на недействителните гласове във всички СИК от двата тура на избора и на действителните само по протоколите от точно посочените СИК, в които са констатирани нанесени корекции в част втора, графа 9 „Разпределение на гласовете по кандидатски листи”. Това решение е мотивирано с обстоятелството, че само корекциите по тези бюлетини биха повлияли на изборния резултат. То е съобразено и с Решение № 9 от 2009г. на КС на РБ. 
Ето защо, предвид направените от съда констатации при повторното преброяване на съответните бюлетини, извършено в с.з. на 12.11.2015.г и 13.11.2015г., които констатации са отразени коректно в протоколите от двете с.з. и в съдебното решение, и предвид заключението на Съдебно-математическата експертиза, обосновано и правилно той е приел, че между двамата кандидати във втория тур е налице разлика от 286 действителни гласа в полза на кандидата Йордан Тошков Йорданов, която, по аргумент от чл. 452, ал. 6 ИК, обуславя избирането му за кмет. За пълнота отбелязвам, че с експертизата, изготвена на база на визираните констатации , е установено с колко броя са увеличени действителните гласове за отделните кандидати в двата тура на избора и какво е процентното съотношение между общия брой на действителните гласове и тези подадени за всеки един от кандидатите.
Снимка: www.segabg.comВземи линк:

Коментирайте и Вие