Сряда, 17- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
КФН отне лиценза на ВЗК „ДОБРУДЖА-М-ЖИВОТ“

КФН отне лиценза на ВЗК „ДОБРУДЖА-М-ЖИВОТ“

Може да се предположи, че искането е свързано със свитата дейност в последните години, но кооперацията не бе открита за коментар

 

Комисията за финансов надзор (КФН) издаде разрешение за доброволно прекратяване на дейността на Взаимозастрахователна кооперация „Добруджа – М – Живот”, гр. Добрич, като отнема лиценза за извършване на дейност по застраховане.
Припомняме, че през април КФН не разреши на взаимозастрахователната кооперация да прекрати дейността си доброволно.
Може да се предположи, че искането е свързано със свитата дейност на ВЗК „ДОБРУДЖА-М-ЖИВОТ“ в последните години, но опитите на Investor.bg да получи коментар от кооперацията не бяха сполучливи. Всички телефони в офисите в Добрич, както и в София, които са дадени като възможност за контакт, вече са закрити.
ВЗК „ДОБРУДЖА-М-ЖИВОТ“ е една от двете взаимозастрахователни кооперации, които оперират на българския застрахователен пазар. Резултатите на дружеството се включват в статистиката за дейността на животозастрахователните компании.
Към края на януари 2016 г., откогато са последните актуални данни за дейността на застрахователите, ВЗК „ДОБРУДЖА-М-ЖИВОТ“ не отчита брутен премиен приход, което не и носи пазарен дял.

Кооперацията изпрати 2015 г. с брутни премии за 97 хил. лв. при цели 3,04 млн. лв. в края на 2014 г. Премиите през миналата година идват по линия на застраховки „Живот“ и рента и женитбена и детсказастраховка. Същевременно по тях кооперацията е извършила плащания за 6,1 млн. лв. „ДОБРУДЖА-М-ЖИВОТ“ предлага още здравни застраховки и животозастраховки, свъразни с инвестиционен фонд.
През 2015 г. регистрираната в Добрич кооперация изгуби 17 хил. лв. при печалба за 7 хил. лв. през 2014 г. Според годишните данни капиталът е в размер на 24 хил. лв., а резервите – за 236 хил. лв.
На практика резервите и капиталът се оказват по-малки спрямо сумата на извършените плащания. Активите към 31 декември 2015 г. са за 224 хил. лв.
Въпреки спада на премиите и загубата ВЗК „ДОБРУДЖА-М-ЖИВОТ“ е една от 15-те животозастрахователни компании, чиито счетоводни баланси подлежат на проверка през тази година.
Според Кодекса за застраховането дадена компания може да подаде молба до КФН за доброволно прекратяване, която да бъде придружена с протокол от общото събрание, на което е взето решение за доброволно прекратяване и предложение за назначаване на ликвидатор от съда, план за ликвидация, договор с друг застраховател за прехвърляне на застрахователния портфейл, както и други документи.

http://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/kfn-otne-licenza-na-vzk-dobrudja-m-jivot-225348/
  
Снимка: appointmentsboard.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие