Сряда, 29- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Кметът на Добрич Детелина Николова се срещна с граждани, пострадали от наводнението

Кметът на Добрич Детелина Николова се срещна с граждани, пострадали от наводнението


 

Вчера, 24.02.2015 г. по инициатива на Кмета на Добрич Детелина Николова бе проведена среща с гражданите, пострадали от наводнението на 19-20 юни 2014 г. Администрацията бе представена от кмета, зам. кмета по финанси и общинска собственост Иван Колев, зам. кмета по устройство на територията арх. Пламен Ганчев и директора на дирекция „Устройство на територията, инфраструктура и околна среда инж. Веселин Ганев. На срещата присъстваха собственици на имоти, за които са издадени заповеди по чл. 195, ал. 4 и ал. 6 от ЗУТ (за възстановяване на увредени имоти или за премахване на такива) и които имат право на получаване на възстановителна помощ, съгласно изискванията на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Срещата имаше за цел общинска администрация да информира за пореден път гражданите, пострадали от наводнението за необходимите действия от тяхна страна по извършване на строително-монтажните работи за възстановяване или заздравяване на имотите, необходимите разходооправдателни документи, които трябва да се представят, за да се получи възстановителната помощ. На срещата отново бяха разяснени изискванията на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане, на които трябва да отговарят имотите – да са единствено и законно построено жилище, както и че размера на възстановителната помощ не може да превишава стойността на данъчната оценка на жилището. Обърнато бе внимание, че разходооправдателните документи за извършени услуги или закупени материали трябва да отговарят на количеството на извършените строително-монтажни работи и че подлежат на проверка. На срещата бяха зададени конкретни въпроси, свързани с изпълнението, отчитането и доказването на строително-монтажните дейности, размера на данъчните оценки и други. Даден беше подробен отговор на поставените въпроси.
 
Снимка: http://dobrich24.comВземи линк:

Коментирайте и Вие