Пон, 15- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Кметът на Добрич Детелина Николова се срещна с наемателите на потребителската кооперация НАРКООП „ВЪЗХОД“

Кметът на Добрич Детелина Николова се срещна с наемателите на потребителската кооперация НАРКООП „ВЪЗХОД“


 

Срещата е инициирана от кмета на Добрич по повод предстоящите мерки, които ще предприеме община Добрич, за да си върне собствеността на земята, която е публична общинска собственост. Николова информира наемателите, че от 2007 година община Добрич е в съдебен спор за собственост с Потребителската кооперация НАРКООП „ВЪЗХОД“ за земята, върху която са изградени нейните търговски обекти. На последна инстанция Върховният касационен съд със свое решение от 30 юни 2009 г. потвърждава решенията на Добрички окръжен съд и на Районен съд – Добрич от 2007 г., с които НАРКООП „ВЪЗХОД“ е осъдена да предаде владението върху недвижим имот с площ от 1116 кв. м. на община Добрич. На това място Кооперацията има изградена едноетажна сграда от сглобяема метална конструкция. След влизане в сила на решението на ВКС е постигнато споразумение с Кооперацията да се заплаща обезщетение за ползвания от тях  имот – общинска собственост до реализиране на мероприятията, предвидени в Подробно – устройствения план на Централна градска част. До месец февруари 2013 г. е изпълнявано постигнатото споразумение като е заплащана договорената сума. След този период до настоящият момент НАРКООП „ВЪЗХОД“ отказват да заплащат дължимото обезщетение независимо, че продължават да ползват общинския имот. Нееднократно Община Добрич е уведомявала Кооперацията за задълженията й в размер на 337, 528 лева и е поканвала доброволно да ги изпълни. Поради тази причина с поредно писмо от 7 януари 2015 г. Община Добрич поиска изплащане на дължимите суми и предаване на владението на имота. При условие, че това не се изпълни на основание чл. 65 от Закона за общинската собственост Община Добрич ще пристъпи към изземване на имота си чрез премахване на сградата. Кметът допълни, че съгласно застроителния план за зона „център” са предвидени функции на сгради, които да носят адмиистративно и търговско обслужване на населението на Община град Добрич. Т.е. по сега действащия застроителен план, Подробен устройствен план за централна градска част, е предвидена една по-висока етажна сграда, с 4-етажен паркинг, два подземни и два надземни. Но дали това ще се изпълни в годините, поне досега не е имало инвеститор, който да прояви подобен интерес. И с оглед на взаимоотношенията, които имаме с кооперацията, миналата година съгласно Закона за общинска собственост, изпратихме писмо, в което направихме предупреждение, че след едномесечен срок ще предприемем действия за изземване на земята като наша собственост. Имайте предвид, че моята задача, на екипа, но най-вече на екипа, отговорността е да води правилна, законосъобразна и ефективна политика по управление на общинската собственост. Това изисква да намерим друго решение, в което да има задължително участието и на гражданите, на Общинския съвет затова как тази територия да бъде развита и съхранена. Това, което предстои във времето, в началото на тази година, е постепенно да се опразнят тези обекти и да бъдат изчистени от територията, на която се намират. Миналата година разбрахме, че не сте били уведомени въпреки моето настояване пред председателката на кооперацията да разговаря с вас, да прецените най-добрия, безболезнен и по-постепенен начин за решаване на проблема. Още месец октомври бяха последните разговори с нея. Преди това няколко разговора водихме. Явно тя не поиска да ви уведоми или да каже как точно вижда развитието. Доколкото ние пък се информирахме чрез вас многократно по-високи са били вашите наеми към кооперацията отколкото тези, които би било логично кооперацията да заплаща за ползвания терен като обезщетение на Община град Добрич. В това се крият и търговските отношение на кооперацията към вас и най-вероятно мълчанието, което е предизвикало и още много коментари. Позволих си в началото на тази година да ви поканя, защото разбрах, че наистина такава среща не е провеждана в кооперацията и не сте обсъждали като цяло проблемите по нейните отношения, върху терен, който е общинска собственост. Нееднократно обаче сме уведомявали за задълженията кооперацията. Както вече казах, тя отказа да плаща. Ние водим съответните съдебни искове, тъй като това е функция съгласно Закона за общинската собственост и ние продължаваме да си търсим средствата, които кооперацията ни дължи. В този смисъл пред нас е изправен проблемът за известен период от време, който обаче не като цяло да ви създаде трудностите по опразване на обектите, един разумен период от време, в който ние постепенно ще трябва да изземем тези обекти. В заключение Николова посочи, че Решението на съда от 2009 година е било оповестено чрез медиите и от тук нататък трябва да се пристъпи към действия, за да може общината да разполага със земята според нормативната уредба у нас. Ще бъде разработен идеен проект за изграждане на мястото на друг обект, който би трябвало да бъде по-съвременен и функционален. Оказа се, че наемателите не само не са информирани от кооперацията за решенията на Върховния касационен съд, който е последна инстанция, но и са продължили да изплащат своите наеми без да са наясно, че община Добрич си е върнала собствеността и ще премине към премахване на сградата. Търговците изразиха страховете си, че ще загубят бизнеса си, ще бъдат съкратени работници и не е ясен срокът, в който те трябва да освободят обектите. В отговор кметът съобщи, че сроковете ще бъдат ясни след решение на общински съвет Добрич.         
Снимка: images.focus-news.netВземи линк:

Коментирайте и Вие