Сряда, 29- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Комисията по заетост съгласува Държавния план-прием за учебната 2015/2016 година

Комисията по заетост съгласува Държавния план-прием за учебната 2015/2016 година


 

Днес, 29 януари 2015 г., на основание на законовите разпоредби, във връзка с необходимостта от представяне и обсъждане на предложението на Началника на РИО - Добрич за Държавен план-прием 2015/2016 г. в училищата на територията на Област Добрич, и спазването на графика за защита на план-приема в Министерството на образованието и науката, се проведе заседание на Комисията по заетост под председателството на зам. областния управител Йордан Йорданов.     Предложението на Регионалния инспекторат по образование за Държавен план-прием за учебната 2015/2016 г., бе представено от началника на РИО Любомир Тодоров. Той изложи мотивите за така изготвения проектоплан, като подчерта, че са взети под внимание преди всичко предложенията на директорите на училищата; икономическите потребности на област Добрич; нуждите и търсенето на работници и специалисти; демографската реалност - намаляващия брой ученици, завършващи 7 клас и основно образование. Предложеният план-прием предварително е дискутиран и съгласуван с регионални структури на работодатели и синдикати. Той е изготвен и балансиран на базата на брой завършващи ученици, като е даден приоритет на приема в професионални гимназии и СОУ с паралелки за придобиване на професионална квалификация.

     Паралелките от професионални направления, свързани със селското стопанство са значителна част от предложения прием. Кадрите, които завършват трите професионални гимназии в областта, са добре посрещнати от фирми, занимаващи се със земеделие и намират добра реализация. В областта на туризма най- търсени са младите хора с професии: сервитьор, готвач, камериер, администратор. Завършващите 7 клас ученици проявяват интерес също и към счетоводството и икономиката в Стопанската гимназия. Особено търсени на пазара на труда са професионалните шофьори и работници на пътностроителна и подемнотранспортна техника.

     Тази година има една нова професия "Организатор интернет приложения" със специалност "Електронна търговия", съобщиха от РИО. Заявител на обучението е ПГМЕ "М.В.Ломоносов".

     След проведената дискусия, Комисията по заетост съгласува проекта за Държавен план-прием на Регионалния инспекторат по образованието Добрич, като предложението ще бъде предоставено от РИО за утвърждаване в Министерството на образованието и науката.
Снимка: dobrich.government.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие