Неделя, 14- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
КЗК глоби фирма от Добрич със 120 000  лв

КЗК глоби фирма от Добрич със 120 000 лв


 

Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 35, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗК от страна на  „Бул Агро Контрол 1” ЕООД и наложи две имуществени санкции по  60 350  лв. Санкцията е в размер на 5 % от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2014 г.  КЗК постанови незабавно прекратяване на нарушенията.
Производството установи, че ответното предприятие е извършило нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК, като е използвало, в противоречие на добросъвестната търговска практика, фирменото наименование и наложените на българския пазар регистрирани словна и комбинирана марка на молителя „Бул Агро Контрол” ЕООД.  Проучването показа наличие на изключително висока степен на сходство между марките на „Бул Агро Контрол” ЕООД и знаците на „Бул Агро Контрол 1” ЕООД, които ответното дружество активно и в продължителен период от време използва за реализиране и популяризиране на дейността си и чрез които се идентифицира на пазара на предлагане на услуги по „унищожаване на вредители”. Поведението продължава и към настоящия момент, поради което КЗК приема, че същото следва да се прекрати.
На второ място проучването установи, че „Бул Агро Контрол 1” ЕООД е нарушило разпоредбата на чл. 35, ал. 3 от ЗЗК посредством имитация на домейна на молителя „bulagrocontrol”, използван от 2007 г. чрез интернет страницата www.bulagrocontrol.com
От своя страна ответното дружество използва www.bulagrocontrol.bg  от 16.02.2012 г. досега.
В практиката си КЗК и ВАС приемат, че разширенията към домейни, в случая „.bg” и „.com”, не променят наличието на сходство или идентичност на домейните, нито намаляват опасността от въвеждане в заблуждение, доколкото същите насочват вниманието към принадлежността на домейна и в повечето случаи тази информация е без значение за потребителите. В тази връзка КЗК приема, че този период е достатъчно продължителен, за да предпостави пренасочване на потребители към имитиращия домейн, което може да доведе до значителен негативен ефект върху конкуренцията.
При определяне на санкцията КЗК е взела под внимание тежестта и продължителността на нарушението, както и икономическото състояние на ответното дружество.
Снимка: http://www.bulagrocontrol.bg/contacts/Вземи линк:

Коментирайте и Вие