Пон, 15- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
МОСВ отправи покана към Община Добрич да реализира проектът за водния цикъл

МОСВ отправи покана към Община Добрич да реализира проектът за водния цикъл


 

Министерството на околната среда и водите отправи покана към четири общини – Асеновград, Добрич, Плевен (в партньорство с Долна Митрополия) и Пловдив, да реализират проекти за изграждане на пречиствателни станции и ВиК мрежи със средства от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Процедурата е с максимална индикативна стойност 402 658 587 лв.

Инвестициите ще бъдат насочени към строителство и модернизация на  пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), на водоснабдителни и канализационни мрежи, както и на съоръжения за третиране на утайки с цел  екологично и ефективно функциониране на системите и съоръженията. Допустима дейност по процедурата е и изграждането на съоръжения за пречистване на питейни води и на нови водовземни съоръжения, както и на съпътстваща инфраструктура – електроснабдяване, пътища и други. 

Проектите на общините ще спомогнат да се увеличи и броят на гражданите, които ще имат достъп до по-добро водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16 часа на 1 март 2016 г.

Очаква се строителството на обектите да започне след средата на 2016 г. в зависимост от готовността на бенефициентите. Проектите ще осигурят плавен преход между старата и новата програма до завършването на Регионалните прединвестиционни проучвания за консолидираните райони.

През изминалия програмен период бяха изградени или рехабилитирани 50 пречиствателни станции, които обслужват над 490 хил. жители. Присъединените към изградените близо 2600 км нова ВиК инфраструктура са 922 хил. жители.
Снимка: dobrich24Вземи линк:

Коментирайте и Вие