Сряда, 17- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
На 29 юни 2015 г. община Добрич подаде искане за кредит в размер на 5 105 805 лева

На 29 юни 2015 г. община Добрич подаде искане за кредит в размер на 5 105 805 лева


 

На 29 юни 2015 г. община Добрич подаде искане за кредит в размер на 5 105 805 лева от фонд ФЛАГ.Предназначението на искания кредит е финансиране на част от допустимите разходи при изпълнението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“.
 
През последните години община Добрич е осъществила проекти, финансирани напълно или частично от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Програма за европейско териториално сътрудничество „Румъния – България 2007 – 2013 г.“ и др., за изпълнението на част от които е ползвала кредити от фонд ФЛАГ.
Снимка: www.flag-bg.comВземи линк:

Коментирайте и Вие