Неделя, 14- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Най-много са желаещите да сменят професията си в Добрич, Ловеч и Стара Загора

Най-много са желаещите да сменят професията си в Добрич, Ловеч и Стара Загора


 

Ниска степен на мобилност на работещите установи проучване на БТПП. В проучването са обхванати 900 наети лица, като 448 от тях са консултирани в Центровете за кариерно развитие към БТПП. Резултатите показват, че 27% от анкетираните декларират готовност за търсене на работа в друго населено място. Преобладаващият дял (73%) посочват, че биха започнали нова работа само ако е в същото населено място.Само една десета от запитаните лица имат реална готовност за бърза промяна в техния трудов статут и започване на нова работа в краткосрочна перспектива. На въпроса дали биха се развивали в друга професионална област, 42% от консултираните лица в Центровете за кариерно развитие към БТПП отговарят положително. Най-силен интерес за смяна на професията проявяват работещите в сферата на културата, селското стопанство, търговията и недвижимите имоти – дейности, при които нивото на заплащане е сред най-ниските в страната.

Най-много са желаещите да сменят професията си в Ловеч, Добрич и Стара Загора – области, които до голяма степен се различават както в икономически план, така и в социален. Най-малко желаещи да сменят професията си има във Враца – само 11,0% и във Велико Търново – 22,0%.Сред причините за търсене на нова работа видимо преобладава финансовият мотив – над две трети - заради по-добро възнаграждение за труда. Сравнително малка част от наетите лица (около 10%) са готови да си сменят работата поради съображения, свързани с повече възможности за кариерно и професионално развитие.

Намерение за промяна на заетостта в други населени места в са изразили в най-висока степен консултираните лица от Стара Загора 40% имат намерение да започнат работа в друг град в страната, а 27% да заминат в чужбина; Добрич - 36% имат намерение да запо чнат работа в друг град в страната, а 21% - да заминат на работа в чужбина;

По административни области, най-силно е желанието за промяна на сегашната заетост и започване на работа в друга професионална сфера сред контролната група на наетите лица от Добрич (65%), Бургас (60%), София-град и Варна (50%), Разград,Кюстендил и Ямбол (по 44%). Най-високи са дяловете на лицата, които не желаят да се развиват в друга професионална сфера, различна от сегашната им заетост, в градовете Ловеч и Пловдив (по 100%), Смолян (93%), Кърджали (88%), Пазарджик (86%), Монтана(82%), Враца и Сливен (по 80%)

Шест области се открояват като потенциални места с най-силно изразена мобилност в краткосрочен план
-Бургас (35%), София-град(19%), Добрич и Пазарджик (по 10%), Плевен и Видин (по 6%)

С идеята да получават повече доходи от труд, сегашната си заетост са готови да сменят 74% от Добрич, 69% от наетите лица в Кюстендил, 68% от Велико Търново, 50% от Варна, 43% от Пазарджик, 42% от Перник.
http://www.vsa.bcci.bg/files/custom/2014/2014-Proucvane_mobilnost_Karieri.pdf
Снимка: www.novini.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие