Събота, 15- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Областен управител на Добрич е с несъответствие в декларация до Сметната палата

Областен управител на Добрич е с несъответствие в декларация до Сметната палата


 

Маргарита Станчева Новоселска Областен управител

Областна администрация - Добрич

Подала встъпителна декларация през 2014 г.

Не е декларирала данни за съпруга - притежавани дялове в дружество "НОВОСЕЛСКИ" ЕООД, гр. Добрич.


Списъкът съдържа имената на лицата по чл. 2, ал. 1 от Закона за публичност на  имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД), с встъпителни и финални декларации, подадени от 08.11.2014 г. до 31.12.2014 г., за които проверката по чл. 7 от закона е приключила със заключение за несъответствие.

В 6-месечен срок след изтичане на срока за подаване на декларациите по чл. 4, ал. 1 от закона, Сметната палата извършва проверка по документи за достоверността на декларираните факти, които подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване пред държавните и общинските органи, органите на съдебната власт и други институции. Методът на проверката включва съпоставяне на данните от имуществените декларации с информацията, получена от външните регистри.

Списъкът съдържа 91 заключения за несъответствия – за членове на ръководни и контролни органи на политически партии, за областни управители, за членове на  политически кабинети и за други категории лица на висши държавни и други длъжности, попадащи в обхвата на ЗПИЛЗВДДД.

В случаите, когато е съставено заключение за несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

В 7-дневен срок от получаване на резултатите от Националната агенция за приходите председателят на Сметната палата ги публикува на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Публичност на имуществото”, подраздел „Резултати от НАП“.


Снимка: dobrich.government.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие