Неделя, 26- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Областна администрация Добрич кандидатства с два трансгранични проекта по Програма Интеррег

Областна администрация Добрич кандидатства с два трансгранични проекта по Програма Интеррег


 

На 30 септември 2015 г. Областна администрация Добрич внесе в Регионалния офис за ТГС за границата Румъния - България гр. Кълъраш, проектното предложение „Историческо наследство в трансграничен регион Добрич - Констанца" за кандидатстване по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020 г. Проектът е изготвен съвместно с Институция Префектура Окръг Констанца, Регионален исторически музей - Добрич, Музей за национална история и археология - Констанца и Държавно ловно стопанство - Балчик. 
     От българска страна, проектът се отнася за опазване, реставрация, социализиране и популяризиране на националното културно-историческо наследство на обект „Археологически комплекс" в местността Славната канара, община Добричка. Водещ партньор е Областна администрация Добрич.
Проектът е по приоритетна ос 2 „Зелен регион", подприоритет 2.1 „Подобряване на устойчивото ползване на ресурсите и природното и културно наследство" по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България.
     Второто проектно предложение, с което кандидатства Областна администрация Добрич и отново е водещ партньор, е с работно заглавие „Подобряване на управлението на риска в трансграничния район Кълъраш - Добрич". Проектът е по приоритетна ос 3 „Безопасен регион" по Програма Интеррег. 
Основната цел на проекта е подобряване на съвместното управление на риска при извънредни ситуации следствие на природни бедствия и аварии в трансграничния регион област Добрич - окръг Кълъраш. С реализирането му следва да се постигне повишаване на координацията между отделните участници за реакция при извънредни ситуации, както и повишаване на информираността на населението в трансграничния регион област Добрич - окръг Кълъраш. Предвижда се и доставка на оборудване и съоръжения, които да подобрят въможността за реакция и помощ на населението в област Добрич при природни и други бедствия и аварии.

     Снимка от архива на Областна администрация: Работна среща на Областния управител д-р Маргарита Новоселска с представители на окръг Кълъраш.
Снимка:Вземи линк:

Коментирайте и Вие