Вторник, 25- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Обявена е схемата за кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

Обявена е схемата за кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

Общият размер на помощта, която България получава, е над 20,6 млн. лева. Те ще бъдат разпределени между общините от осемте най-силно засегнати области (Варна, Велико Търново, Добрич, Кърджали, Бургас, София-област, Габрово и Шумен).

 

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Националния орган, отговорен за Фонд „Солидарност“, Деница Николова, обяви днес Изискванията за кандидатстване за финансова помощ от Фонда на Европейската комисия. С отварянето на схемата страната ни получава възможност да кандидатства за финансиране, с което да покрие част от щетите от бедствията от периода 19-23 юни 2014 година.

Общият размер на помощта, която България получава, е над 20,6 млн. лева. Те ще бъдат разпределени между общините от осемте най-силно засегнати области (Варна, Велико Търново, Добрич, Кърджали, Бургас, София-област, Габрово и Шумен). Конкретни бенефициенти са и 4 ведомства  - МРРБ, МОСВ, МЕ и МТИТС. Почти половината от средствата ще бъдат насочени към област Варна, която беше най-силно засегната от бедствието. МРРБ и АПИ ще разполагат с около 5 млн. лв. за възстановяване на публична инфраструктура.

Средствата ще бъдат инвестирани в 4 направления дейности: за възстановяването на публична инфраструктура в сферата на транспорта, водоснабдяването и отпадъчните води, енергетиката, телекомуникациите, здравеопазване и образование; за осигуряване на превантивна инфраструктура и мерки за защита на културното наследство; за почистване на засегнатите от бедствието области и възстановяване на засегнатите природни зони; за предоставяне на временно настаняване и финансиране на спасителни операции.

Срокът за подаване на проекти от съответните общини и ведомства е 06.04.2015г. Управляващият орган ще оцени проектите за допустимост и административно съответствие и в случай, че отговарят на изискванията, ще сключи договори със срок за изпълнение максимум 16 месеца.

Изискванията и пакетът документи за кандидатстване по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са публикувани на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (www.mrrb.government.bg), както и на сайтовете www.bgregio.eu и www.eufunds.bg.

Вземи линк:

Коментирайте и Вие