Неделя, 14- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Обществена поръчка за почистване на стойност 5 млн. лв. обяви Община Добрич

Обществена поръчка за почистване на стойност 5 млн. лв. обяви Община Добрич


 

Кратко описание на поръчката или покупката:

Обществена поръчка с предмет: „Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич”.
С извършване на дейностите по почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич, в изпълнение изискванията на Националното законодателство за управление на отпадъците, се полагат усилия за гарантиране на нормални санитарно-хигиенни условия на живот на територията на общината, недопускане замърсяване на обществени площи с отпадъци и образуване на нерегламентирани сметища.

Дейностите по почистване включват:

1. Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади; 2. Механизирано метене на тротоари, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване; 3. Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези и др.; 4. Почистване на прораснала трева и дървесни издънки по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване; 5. Уборка на междублокови пространства, алеи, детски и спортни площадки други места за обществено ползване; 6. Механизирано почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.; 7. Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, кал, треви и др.; 8. Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и др. места за обществено ползване; 9. Оросяване на улици и площади; 10. Почистване на хоризонталните линейни отоци; 11. Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране; 12. Почистване на пътни принадлежности: - пътни знаци; - пътеуказателни табели; - предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/ и др. 13. Почистване на рекламни и агитационни материали; 14. Почистване на графити; 15. Събиране и извозване на строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата; 16. Събиране и извозване на пепел и сгурия през отоплителния сезон; 17. Събиране и транспортиране на окапали листа от обществени места – улични платна, тротоари, площади и др.

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.11.2015 г.  Час: 17:00

Стойност, без да се включва ДДС
5 000 000 BGNПродължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване 31.12.2019 г. 
Снимка: www.dobrich.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие