Събота, 2- ри Март
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Обществена поръчка за ремонт на улици и пътища обяви Община Добрич

Обществена поръчка за ремонт на улици и пътища обяви Община Добрич


 

Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Строителни работи по ремонт на улици и пътища" включваща три обособени позиции:
Обособена позиция 1 (ОП 1) – „Изкърпване на уличната мрежа на град Добрич”
Обособена позиция 2 (ОП 2) – „Текущ ремонт на общински път DOB2114 ( /DOB1071, Дончево - Опанец / - Богдан - Граница общ. ( Добричка - Добрич ) - Добрич”
Обособена позиция 3 (ОП 3) – „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки”

Общо количество или обем
Обособена позиция 1 - Прогнозна стойност до 583 333,33 лв.без ДДС
Обособена позиция 2 - Прогнозна стойност до 29 166,67 лв. без ДДС
Обособена позиция 3 - Прогнозна стойност до 33 333,33 лв. без ДДС

Предполагаем обем на строителните работи по Обособена позиция ОП 1: Изкърпване на асфалтова настилка - до 15 000 кв.м.; Запълване на пукнатини - до 15 000 м.
Предполагаем обем на строителните работи по Обособена позиция ОП 2: Ремонт на асфалтова настилка - до 1 500 кв.м.
Предполагаем обем на строителните работи по Обособена позиция ОП 3: Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки - 20 броя със средна площ от 55 кв.м. Плоската част на повдигнатата пешеходна пътека е с ширина 3,00 метра, а параболичните части са с ширина 1,80 метра. Дължината на пешеходната пътека се променя в зависимост от ширината на пътното платно и е от 8,00 до 10,00 метра, като се оформят двустранно регули и преходни участъци с наклон до 6%. Денивелацията между пътното платно и повдигнатата пешеходна пътека е 75 мм.

Прогнозна стойност без ДДС
645833.33 BGN

Срок за получаване на документация за участие
27.04.2016 г.  Час: 17:00

 
Снимка: dobrich24Вземи линк:

Коментирайте и Вие