Вторник, 25- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Обществена поръчка за възстановяване корекцията на река Добричка обяви Община Добрич

Обществена поръчка за възстановяване корекцията на река Добричка обяви Община Добрич


 

Целта на възстановяването на корекцията на река Добричка от околовръстен път (посока с. Богдан) до включване на приток „Сердика“ и мостовото съоръжение над коритото на река Добричка по ул. „Любен Каравелов“ на територията на Община град Добрич е ликвидиране на последствията от наводнението на 19-20 юни 2014 год., подобряване на проводимостта на коритото на реката, с оглед осигуряване условия за безопасност и комфорт на живущите в района. Дейностите по изпълнение на обществената поръчка са финансирани по Проект „Възстановяване функционирането на обекти, засегнати от наводнението и осигуряване на превантивна инфраструктура в гр. Добрич”, по Договор № 2014BG16SPO001-004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ КОРЕКЦИЯТА НА РЕКА ДОБРИЧКА В УЧАСТЪКА ОТ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ (ПОСОКА С. БОГДАН) ДО ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРИТОК „СЕРДИКА“ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ НАД КОРИТОТО НА РЕКА ДОБРИЧКА ПО УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Обществената поръчка включва 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ КОРЕКЦИЯТА НА РЕКА ДОБРИЧКА В УЧАСТЪКА ОТ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ (ПОСОКА С. БОГДАН) ДО ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРИТОК „СЕРДИКА“; Обособена позиция № 2 – „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ НАД КОРИТОТО НА РЕКА ДОБРИЧКА ПО УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“.

Прогнозна стойност без ДДС
326657.79 BG

Срок за получаване на документация за участие
04.04.2016 г.  Час: 17:00
Снимка: dobrich24Вземи линк:

Коментирайте и Вие