Сряда, 19- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Обществени поръчки за 95 млн. лв. без ДДС за водния цикъл пусна Община Добрич

Обществени поръчки за 95 млн. лв. без ДДС за водния цикъл пусна Община Добрич


 

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
Извършване на допълнително проектиране и реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич по Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1. Обществената поръчка включва 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ 1“; Обособена позиция № 2 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 2“ и Обособена позиция № 3 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 3“
 
Стойност, без да се включва ДДС:      61 869 210 BGN


Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„Извършване на консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1“. Обществената поръчка включва 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК на Инженеринг за модернизация и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Добрич“ и Обособена позиция № 2 – „Консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор по смисъла на ЗУТ на Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич“
Стойност, без да се включва ДДС      3050000 BGN

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„Предоставяне на техническа помощ за управлението на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1“
Стойност, без да се включва ДДС  2 000 000 BGN

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
„Изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) на обект: „Реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Добрич“, съгласно изискванията на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга)” издание 1999 г. и изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите им нормативни актове.
 
Стойност, без да се включва ДДС   27 822 802.99 BGN
Снимка: www.dobrich.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие