Пон, 15- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Община Добрич: Хронология на проекта за воден цикъл на Добрич

Община Добрич: Хронология на проекта за воден цикъл на Добрич


 

Община Добрич беше включена за техническа помощ по програма ИСПА. В рамките на договора между Министерството на околната среда и водите и консорциум КОКС получихме прединвестиционно проучване, анализ разходи ползи, апликационна форма, работни чертежи във връзка с реализиране на мерки за реконструкция на водопроводната мрежа, канализация и пречиствателна станция за отпадни води в село Врачанци. Общата стойност на проекта надхвърляше 50 милиона евро, поради което проекта беше внесен за оценка в Брюксел. Процедурата продължи дълго и предвид на кратките срокове до края на програмния период МОСВ ни предложи споразумение, на база на което Община Добрич започна процедури за избор на изпълнители за основните дейности. Тези процедури по Закона за обществени поръчки приключиха успешно като бяха избрани 5 фирми за реконструкция на ВиК мрежата, една за пречиствателната станция, една за осъществяване на авторски надзор и 5 за строителен надзор. Проблемът дойде след становище на Европейската комисия по въпроса за ДДС, а именно, че това не е допустим разход по правилата за усвояване на европейски фондове. Като цяло проблемът за България възникна след становище на Европейската комисия. Това наложи през месец февруари 2012 г. да бъде спряна Оперативна програма „Околна среда”. Всички тези процеси забавиха оценката и резултата е липса на договор за безвъзмездно финансиране. В условията на предизборна кампания се появиха спекулативни твърдения, че изпълнението на проекта е спряно по съдебен ред. Недопустимо е за този важен за града проблем да се разпространява невярна информация. През новия програмен период предстоят възможности, за които община Добрич ще направи всичко възможно.  
Снимка: dobrich24Вземи линк:

Коментирайте и Вие