Сряда, 29- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Община Добрич обяви обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване

Община Добрич обяви обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване


 

“Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Oбщина град Добрич”

Стойност, без да се включва ДДС
5000000 BGN

Кратко описание на поръчката или покупката/итеОбществена поръчка с предмет: “Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Oбщина град Добрич”. С извършване на дейността по сметосъбирането, сметоизвозването и депонирането на БО на територията на Община град Добрич, в изпълнение изискванията на Националното законодателство за управление на отпадъците, се полагат усилия за гарантиране на нормални санитарно-хигиенни условия на живот на територията на общината, недопускане замърсяване на обществени площи с битови отпадъци и образуване на нерегламентирани сметища. Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират за една година са около 28 500 тона. Дейностите обект на поръчката, ще се изпълняват на територията на Oбщина град Добрич. Извозването на ТБО ще се извършва на регионално депо за битови отпадъци до село Стожер (община Добричка) на 23 км от гр. Добрич.

Общо количество или обемОбслужване на следните съдове: 1200 броя контейнери тип „Бобър“ с обем 1100 литра; 950 бр. кофи с обем 240 л., 150 бр. кофи с обем 240 л. за биоразградими отпадъци – кухненски, 30 бр. контейнери тип “Гондола” с обем 4-7 м3, 70 бр. контейнери изработени от полиетилен с висока плътност HDPE с обем 1,1 м3 тип “Бобър” маркирани с надпис “Зелени отпадъци”, 1 бр. отворен контейнер за мултилифт с обем минимум – 35 м3, 350 бр. улични кошчета с обем между 40 л. и 65 л. Общото количество отпадъци, които се очаква да се генерират за една година са около 28 500 тона. Посочената стойност не е константна за периода на изпълнение на договора и не ангажира Възложителя с достигането или завишението й.

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
01.09.2015 г.  Час: 17:00

 
Снимка: static.bnr.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие