Пон, 15- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Община Добрич подаде искане за кредит в размер на 1 760 618 лева от фонд ФЛАГ

Община Добрич подаде искане за кредит в размер на 1 760 618 лева от фонд ФЛАГ


 

На август 2016 г. община Добрич подаде искане за кредит в размер на 1 760 618 лева от фонд ФЛАГ. Целта на искания кредит е осигуряване на ресурс за съфинансиране при изпълнението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“.
 
През последните години община Добрич е осъществила проекти, финансирани напълно или частично от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Програма за европейско териториално сътрудничество „Румъния – България 2007 – 2013 г.“ и др., за изпълнението на част от които е ползвала кредити от фонд ФЛАГ. 

Вземи линк:

Коментирайте и Вие