Пон, 15- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Община Добрич подаде искане за кредит в размер на 543 309.68 лева от фонд ФЛАГ

Община Добрич подаде искане за кредит в размер на 543 309.68 лева от фонд ФЛАГ


 

На 11 ноември 2015 г. община Добрич подаде искане за кредит в размер на 543 309.68 лева от фонд ФЛАГ.Предназначението на искания кредит е финансиране на част от допустимите разходи при изпълнението на проект „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк "Св. Георги"“. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.
 
През последните години община Добрич е осъществила проекти, финансирани напълно или частично от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Програма за европейско териториално сътрудничество „Румъния – България 2007 – 2013 г.“ и др., за изпълнението на част от които е ползвала кредити от фонд ФЛАГ. 
Снимка: www.flag-bg.comВземи линк:

Коментирайте и Вие