Пон, 17- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Община Добрич приключи проекта за реконструкция на Градски парк „Свети Георги“

Община Добрич приключи проекта за реконструкция на Градски парк „Свети Георги“


 

Община Добрич приключи проект „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Св. Георги. Проектът стартира на 20 май 2013 г. и ще бъде завършен на 20 януари 2016 г. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Регионално развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-09/2012.

Стойността му е 10 152 890,24, от които съфинансиране от ЕФРР - 8 629 956,70 лв., от националния бюджет: 1 015 289,03 лв. и 507 644,51 лв от Община Добрич. В резултат на реконструкцията се създадоха условия за повишена двигателност на децата и младежите, формира се социален комфорт на обитаваното пространство, оформена е достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение, подобрена е физическата и жизнена среда.

Чрез проекта бяха обновени стари и нови паркови и градски пространства: Мемориален комплекс „Хан Аспарух“, Три тематично обособени езера – езеро с лодки, езеро на птиците и музикално езеро. Освен това е оформена градина „романтика“ и арт площад. Със средствата по проекта е обновена Спортна зона „Простор“, направено е трасе за екстремно колоездене и са изградени четири междублокови пространства.
Снимка: i65.tinypic.comВземи линк:

Коментирайте и Вие