Пон, 15- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Община Добрич започва изплащането на възстановителната помощ на собственици на сгради, пострадали от наводнението

Община Добрич започва изплащането на възстановителната помощ на собственици на сгради, пострадали от наводнението


 

На основание чл. 31 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет Ви уведомяваме, че Община град Добрич започва изплащането на възстановителната помощ на собствениците на сгради, пострадали от наводнението на 19 и 20 юни тази година. Право на възстановителна помощ имат физически лица, собственици на законно построени и единствени жилища, засегнати от бедствието или лицата, които имат учредено вещно право на ползване на тези жилища, за които са издадени Заповеди по чл.195, ал.4 или ал.6 от Закона за устройство на територията.Възстановителната помощ се предоставя за:

1. частичното възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, както и за строително-монтажни работи, с които първоначално изпълнени, но увредени конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, след издаване на заповед от кмета на общината по чл. 195, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и разрешение за строеж;

2. премахване на жилищни сгради, за които е издадена заповед от кмета на общината по чл. 195, ал. 6 ЗУТ, станали са опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване и не могат да се поправят или заздравят.

Предоставената помощ се определя в размер, осигуряващ минимално необходимите битови условия на собствениците или лицата, които имат учредено вещно право на ползване и не може да превишава стойността на данъчната оценка на декларираното жилище.

Възстановителната помощ се предоставя на собствениците, след като те представят документи за плащане на:

а) инвестиционните проекти, когато такива се изискват съгласно Закона за устройство на територията;

б) извършените строителни работи по актове и протоколи по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Снимка: img.bg.sof.cmestatic.comВземи линк:

Коментирайте и Вие