Вторник, 25- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Община Добрич започва набирането на заявления по проект „Обществена трапезария“

Община Добрич започва набирането на заявления по проект „Обществена трапезария“


 

Във връзка с поредно стартиране на проекта „Обществена трапезария”на територията на Община град Добрич от 16.09.2014г. до 23.09.2014г../включително/ от 9.30 часа до 16.30 часа започва набирането на заявления от желаещите да ползват услугата,в сградата на бившия Партиен дом,етаж 11,стая 1112 .

Проектът е с цел помощ и подкрепа на определени групи от населението:

1.            Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

2.            Лица с доказана липса на доходи и близки,които да се грижат за тях.

3.            Самотно живеещи лица и семейства,получаващи минимални пенсии/пенсии за осигурителен стаж и възраст,пенсии за инвалидност,наследствени пенсии,пенсии несвързани с трудова дейност/

4.            Скитащи и бездомни деца и лица.

Необходимо е кандидатите,при подаването на заявленията-декларации да представят следните документи:

1.            Документ за самоличност/лична карта,паспорт/

2.            Ако в семейството има деца,родителите да представят акт за раждане на децата.

3.            Кандидати,освидетелствани от ТЕЛК да представят копие от Експертно решение на ТЕЛК.

4.            Безработните кандидати,да представят регистрационен картон от Дирекция”Бюро по труда”.

След приключване на приема на 30.09.2014г. всеки подал заявление - декларация може да провери дали е одобрен в изнесения в бившия Партиен дом,етаж 11 списък на информационното табло.

Доставянето на храната ще започне от 01.10.2014г. всеки работен ден от понеделник до петък в определените за целта пунктове:Клуб на пенсионера, находящ се на ул.”Отец Паисий”№82 и Храм”Света Троица”.
Снимка: i58.tinypic.comВземи линк:

Коментирайте и Вие