Вторник, 25- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Общинска администрация Добрич предлага най-много електронни административни услуги

Общинска администрация Добрич предлага най-много електронни административни услуги


 

Правителството прие и публикува Доклада за състоянието на администрацията 2015 г.

Осемнадесет (18) структури в териториалната администрация и 8 структури в централната администрация са отчели, че предлагат комплексни ЕАУ. Хиляда шестстотин деветдесет и девет (1 699) първични и 289 комплексни услуги или 70.4% от всички ЕАУ се предлагат общо от общинските администрации и общинските администрации на райони.

Сред тези администрации се открояват общинска администрация Добрич, която е отчела 452 ЕАУ (първични); общинска администрация Сунгурларе – 220 ЕАУ (110 първични и 110 комплексни); общинска администрация Брусарци – 154 ЕАУ (140 първични и 14 комплексни); общинска администрация Провадия – 115 ЕАУ (първични) и Столична община – 100 ЕАУ (50 първични и 50 комплексни).

От структурите на централната администрация, най-голям брой ЕАУ предлагат Национална агенция за приходите – 110 ЕАУ (първични) и Агенция по геодезия, картография и кадастър – 70 ЕАУ (първични), Агенция "Митници" – 56 ЕАУ (първични), Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" – 55 ЕАУ (първични). 

В структурите от ЦА най-много актове след консултации със заинтересовани страни са приети в Министерство на земеделието и храните – 103, Министерство на финансите – 71 и Министерство на образованието и науката – 65. От структурите на отчет пред Народното събрание най-много актове са приети в Комисия за регулиране на съобщенията – 11. Комисията за финансов надзор и Комисията за енергийно и водно регулиране са приели по 9 акта. От структурите в териториалната администрация – общинските администрации Банско – 17, Гърмен – 13 и Добрич – 12 акта.

Взаимодействие между общинската администрация и омбудсмана

С Наредбата за административно обслужване се регламентира взаимодействие между общинската администрация и обществения посредник по повод защитата на правата и законните интереси на гражданите във връзка с административното обслужване. В отчетите си 21 общини посочват, че са приели правилник, който регламентира това взаимодействие. Това са общинските администрации – Братя Даскалови, Бургас, Варна, Ветрино, Гърмен, Добрич, Елин Пелин, Завет, Златоград, Казанлък, Кърджали, Нова Загора, Омуртаг, Пловдив, Сливен, Стара Загора, Шумен, районите Аспарухово и Одесос на община Варна, район Централен на община Пловдив и район Кремиковци на Столична община.
Снимка: dobrich24Вземи линк:

Коментирайте и Вие