Сряда, 19- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
ОИК прекрати пълномощията на Детелина Николова като общински съветник от листата на ГЕРБ

ОИК прекрати пълномощията на Детелина Николова като общински съветник от листата на ГЕРБ


 

РЕШЕНИЕ 
№ № 280-МИ
Добрич-град, 17.11.2015

ОТНОСНО: Прекратяване предсрочно пълномощия на общински съветник и обявяване избора на следващия в листата кандидат за общински съветник.

В ОИК-гр. Добрич, е постъпило заявление с вх. № 378/16.11.15г., подадено от Детелина Кирилова Николова, чрез Председателя на Общински съвет – гр.Добрич, с което ни уведомява, че лицето е назначено на длъжността областен управител на Област Добрич с решение №886 от 11.11.2015 г.

Детелина Кирилова Николова е избрана за общински съветник от квотата на ГЕРБ с Решение № 224-МИ/НР/26.10.2015г. на ОИК гр.Добрич.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 30, ал.4, т.4 от ЗМСМА вр. с чл.87, ал.1 от ИК, ОИК - гр.Добрич

Р Е Ш И: 

Прекратява пълномощията на Детелина Кирилова Николова като общински съветник от листата на ГЕРБ и анулира издаденото и удостверение.

Обявява за избран за общински съветник следващия в листата на ГЕРБ, а именно Надежда Димитрова Петкова, на която да се издаде Удостоверение Приложение №89-МИ от изборните книжа.

Препис от решението да се изпрати на Председателя на Общински съвет – гр.Добрич в тридневен срок от обявяването му, за сведение и изпълнение.   

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Добрич, в седемдневен срок от обявяването му, на основание чл.459 ал.1 от ИК.
Снимка: dobrudjabg.comВземи линк:

Коментирайте и Вие