Събота, 18- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Окончателно АС-Добрич разреши разширяването на “Бакарди клуб”

Окончателно АС-Добрич разреши разширяването на “Бакарди клуб”


 

 Р  Е Ш Е Н И Е
 
№ 150
гр.Добрич, 07.12.2015 година.
 
 
В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А
 

          ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО  по жалби  на Сдружение в обществена полза “Гражданско общество за Добрич”,със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от Д.М.С.; Б.С.В. ***; С.П.С. ***;  В.Г.В. ***, и Областния управител на област Добрич,съединени за разглеждане в едно производство,  срещу Решение № 43-24 /31.03.2015г на ОбС – град Добрич,по протокол № 43 от заседание на общинския съвет.
          ОСЪЖДА Сдружение в обществена полза “Гражданско общество за Добрич, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ***, представлявано от Д.М.С.; Б.С.В. ЕГН ********** ***; С.П.С. ЕГН ********** ***;  В.Г.В. ЕГН ********** ***, и Областния управител на област Добрич, да заплатят на общински съвет гр.Добрич сумата от 700 лева, представляваща изплатен адвокатскихонорар.
          Решението е взето при участието на заинтересованата страна “Бакарди клуб” ООД, ЕИК ***,със седалище и адрес на управление,гр.Добрич,***, представлявано от управителя Д.П.Д.
          Решението не подлежи на обжалване.
Снимка: www.cityinfo.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие