Сряда, 17- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Окръжен съд – Добрич отхвърли иск за отнемане в  полза на държавата на имущество на обща стойност 8 471 629.60лв

Окръжен съд – Добрич отхвърли иск за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 8 471 629.60лв


 

С Решение № 358, постановено по гр. д. № 85/2010г. Окръжен съд – Добрич отхвърли иск, предявен по ЗОПДИППД /отм./
Производството е образувано по подадено от КУИППД,сега КОНПИ, мотивирано искане за отнемане в  полза на държавата на имущество на обща стойност 8 471 629.60лв. /Осем милиона четиристотин седемдесет и една хиляди шестотин двадесет и девет лева и шестдесет стотинки/. Ответници по делото са физическите лица А.М.А., Т.В.А., М. А. Г., както и търговските дружества ЕООД „ Б.Е.И.”,  АД „ К. И. Р.”, ЕООД „ А.”, ЕООД  „А.  И.”,  ЕООД „ А.К.”,  АД „ Г.-99”,  ЕООД „ П.-В.”
За да постанови Решението си, Окръжният съд намира за установено, че не са налице законовите предпоставки на чл. 4 от ЗОПДИППД /отм./ Поради което предявените искове и наложените обезпечителни мерки следва да бъдат отменени.
 
Решението не е окончателно и подлежи на въззивно обжалване пред Апелативен съд - гр.Варна в 14-дневен срок от връчването му на страните.

С пълният текст на решението може да се запознаете на
http://vss.justice.bg/osdobrich/2014/10/0063d810/08592614.htm
Снимка:Вземи линк:

Коментирайте и Вие