Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Още нови улични лампи в кв. „Добротица”, ж.к. „Балик”, кв. „Дружба”, ЦГЧ

Още нови улични лампи в кв. „Добротица”, ж.к. „Балик”, кв. „Дружба”, ЦГЧ


 


Община Добрич обяви обществена поръчка за "Изграждане на ново улично осветление в град Добрич". Предметът за поръчката включва изграждане на ново улично осветление на територията на град Добрич - кв. „Добротица”, ж.к. „Балик”, кв. „Дружба”, ЦГЧ и други улици и междублокови пространства в град Добрич.
Изграждането на ново улично осветление на територията на град Добрич включва следните дейности: 1. Демонтаж на осветително тяло /височина до13 м/ 2. Демонтаж на осветително тяло /височина до 7 м/ 3. Доставка на стоманотръбен стълб комплект с рогатка за вкопаване Н=6м /общо 7,2м/, ф108-3,4м/ф89-2,40/ф70-0,5м/ф60-0,90м 4. Изправяне на стоманотръбен стълб с височина до 6 м 5. Доставка и монтаж на уличен осветител с НЛВН 70W 6. Доставка и монтаж СВТ 2х1,5 мм2 7. Доставка и монтаж опъвателни клеми (комплект 2 бр. – регулируема и нерегулируема) 8. Доставка и монтаж на отклонителна клема УО 16- 95 /1,5-6 за нулев и фазов заземителен проводник 9. Доставка и монтаж проводник тип “усукан - изолиран “ /УП/ 2 х 16 мм2 10. Направа (в т.ч. доставка) заземление на стълб с 1 кол от профилирана стомана 60/60/6 мм 11. Измерване на преходно съпротивление на защитно заземление 12. Подготовка на кабел до 16 мм2, свързване и прозвъняване 13. Натоварване и извозване на строителни отпадъци 14. Изготвяне на технически проект, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 15. Геодезическа услуга по заснемане на монтираните стълбове и внасяне в АГКК за издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 58333 BGN

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:   05/06/2015    17:00
 
Снимка: www.novini.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие