Четв, 30- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
От днес "АЛБЕНА"  АД започва изплащането на полагащите се дивиденти

От днес "АЛБЕНА" АД започва изплащането на полагащите се дивиденти


 

"АЛБЕНА"  АД - к.к.  Албена уведомява своите акционери, че от 26.09.2014 г. ще започне изплащане по банков път на полагащия се дивидент, гласуван  на Общото събрание на акционерите за отчетната 2013 г., по следния начин:

За акционерите - физически и юридически  лица  с клиентски подсметки при инвестиционен посредник  /регистър Б на Централен депозитар/, дивидентите  ще бъдат изплатени от съответния инвестиционен посредник чрез системата "Централен депозитар"АД в срок от десет работни дни.

За акционерите - физически  лица   с лични сметки в "Централен депозитар"АД /регистър А на Централен депозитар /, дивидентите  ще се изплащат чрез клоновете и офисите  на "Банка ДСК" ЕАД  в срок от 26.09.2014 година до 31.12.2014 година, срещу представяне на  документ за самоличност.

След 31.12.2014 година , в рамките на петгодишния давностен срок, всеки акционер,който не е получил своя дивидент за 2013г. ще може да ги получи от дружеството в брой или по банков път след изрично отправено искане на адреса на управление на дружеството - к.к. Албена, Централно управление,офис 443 , тел. 0579 6-29-54, факс-0579 6-24-89.
Снимка: terembg-rm.ruВземи линк:

Коментирайте и Вие