Вторник, 16- ти Април
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Отмениха Заповед на кмета и осъдиха Община град Добрич да заплати 1800 лв разноски

Отмениха Заповед на кмета и осъдиха Община град Добрич да заплати 1800 лв разноски


 

 Р Е Ш Е Н И Е  
 

 
Гр. Добрич,   21. 05. 2015 година
 
В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А
 
ДОБРИЧКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в публично заседание на деветнадесети май  две хиляди и петнадесета година, ІІІ едноличен състав:
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА
 
            при секретаря В. С. разгледа докладваното от председателя адм. дело № 62 по описа за 2015 г.  и за да се произнесе, взе предвид следното:
 
Р Е Ш И: 

            ОТМЕНЯ по жалба вх. № 245/ 27. 01. 2015 г. от Х.Х.М. и К.Д.М.,***, Заповед № 1216/ 18. 11. 2014 г. на Кмета на Община град Добрич, с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР за имоти УПИ ІV – 2539, 2541 в кв. 533 по плана на ж.к. “Русия І” гр. Добрич..
            ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на Х.Х.М., ЕГН **********,*** сумата от 750. 00 лв., представляващи съдебно - деловодни разноски.
            ОСЪЖДА Община град Добрич да заплати на К.Д.М., ЕГН **********,*** сумата от 1073. 00 лв., представляващи съдебно - деловодни разноски.
            Решението е постановено при участие на заинтересованото лице Н.С.В..
            Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните.
 
Снимка: admincourtdobrich.orgВземи линк:

Коментирайте и Вие