Вторник, 21- ви Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Отново Адвокатско дружество "Попов и партньори" ще консултира ВИК Добрич

Отново Адвокатско дружество "Попов и партньори" ще консултира ВИК Добрич

В началото на 2013 г. Радослав Русев в качеството си на управител на ВиК – Добрич сключва поредица от договори със софийската адвокатска кантора „Попов и партньори”, в която работи съпругата му. Партньорските отношения с кантората са еднолично решение на управителя, без да бъде проведена процедура за обществена поръчка и без срок на действие, което е задължителен реквизит по Закона за задълженията и договорите, сочат констатациите от проверките. От касата на закъсалото финансово ВиК на столичните адвокати са платени над 52 000 лв.

 

Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

В обхвата на поръчката се включва предоставяне на правни консултации във връзка с дейността на възложителя по казуси от различни правни сфери и от различно естество, включително, но неизчерпателно: консултации в сферата на обществените поръчки, търговското и трудовото право, нормативната уредба, регулираща дейността на ВиК операторите и др, както и представителство на възложителя, при необходимост пред органите на съдебната власт и пред административни органи. Предоставянето на съответните юридически консултации е по искане на възложителя. Възложителят ще подава своите искания за предоставяне на правни консултации в писмен вид, като за всеки конкретен казус ще бъде уточняван срок за изпълнение.

Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

28.11.2014 г.

Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението
Адвокатско дружество "Попов и партньори", ЕИК по БУЛСТАТ 175382262

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=633518&newver=2

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&newver=2&doc_id=636388

Вземи линк:

Коментирайте и Вие