Сряда, 29- ти Май
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
„Парк Плейс“  информира за развитието на проекта и предстоящите дейности

„Парк Плейс“ информира за развитието на проекта и предстоящите дейности

Цялостната работна програма има за цел да демонстрира техничес ката и търговска приложимост на експлоатацията на известните въглищни залежи като потенциален източник за добив на природен газ.

 


Парк Плейс Енерджи Корп. информира за развития във връзка с разрешението за търсене и
проучване на нефт и газ в България

Парк Плейс уведомява, че е получила одобрението на държавните органите по опазване на
околната среда на своята работна програма относно разрешението за Блок 1-11 Вранино, находящ се в Североизточна България както и че одобрението е обжалвано Парк Плейс Енерджи Корп. („Парк Плейс“ или „Компанията“) сключи Договор за търсене ипроучване относно Блок 1-11 Вранино на 1 април 2014 г.
Компанията следва да получи различни одобрения от Правителството преди да започне дейност на терен в площта на разрешението. В първоначалната фаза от процеса на одобрение Министерството на околната среда и водите одобри в края на месец август цялостната петгодишна работна програма на Компанията, както и работната програма за първата година. Цялостната работна програма има за цел да демонстрира техническата и търговска приложимост на експлоатацията на известните въглищни залежи като потенциален източник за добив на природен газ. Програмата включва придобиване на 2D и 3D сеизмични данни през първите три години от срока на разрешението и сондиране на 5 нови сондажа (или еквивалента на 10,000метра нов сондажeн ствол) в години четвърта и пета.Известен брой трети лица подадоха жалби срещу решението на държавните органи по опазване на околната среда за одобрение на работната програма на Компанията. Компанията вярва, че това решение ще бъде потвърдено. По време на разглеждането на тези жалби Компанията ще продължи работа по събирането на данни, както и по геоложката и геофизичната оценка на проекта. Но до постановяване на окончателното решение по подадените жалби Компанията няма да започва работа на терен в площта на разрешението Вранино.
Скот Ларсен, Президент, заяви: „Оспорванията на решенето на органите по опазване на околната среда
са основани или на заблуждение относно същността на работната програма на Парк Плейс, или на неразбиране на изискванията на българското право. Компанията не възнамерява да използва противоречиви методи за тестване или приключване на сондажите. По -конкретно, ние не планираме да използваме нито хидрофракинг, който е забранен в България, нито въглищна газификация. Нашата дейност ще бъде извършена в строго съобразяване с приложимите стандарти за опазване на околната среда. Ние ще продължим събирането на данни и подготовката за бъдещата дейност докато съответните процедури по обжалване на решението на органите по опазване на околната среда са висящи.“
Снимка: www.cross.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие