Пон, 17- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
 Парк Плейс срещу Добруджа

Парк Плейс срещу Добруджа

„Концесионерът Парк Плейс не разрешава да се разкриват годишните му работни проекти, нито договорът му с българската държава, затова няма да Ви ги дадем.“ „Исканите от Вас документи не са информация и затова няма да Ви ги дадем.“ Подпис: Министерство на икономиката и енергетиката

 

„Концесионерът Парк Плейс не разрешава да се разкриват годишните му работни проекти, нито договорът му с българската държава, затова няма да Ви ги дадем.“
„Исканите от Вас документи не са информация и затова няма да Ви ги дадем.“
Подпис: Министерство на икономиката и енергетикатаСлед такъв отговор ми напират епитети като „мръсници продажни“, „безгръбначни нищожества“, „предатели на България“,… но няма да ги използвам.
Само ще попитам:
1. С какво, господа държавници, така плътно Ви затвориха очите пред крещящо ясната разпоредба на Българския закон: щом страна по договора е държавата, има налице надделяващ обществен интерес и концесионерът дори не трябва да бъде питан дали е съгласен – информацията се предоставя задължително. Какво лепило използваха, а?
2. А какво ще кажете за кристално ясните тълкувателни решения (със силата на закон) на Върховния административен съд, че „щом се търси документ, значи се търси информацията в него, а не хартийката, на която е отпечатан“? Дотам не стигнаха кинтите на народа, нали?
Сега има ли някой, на когото да не му е ясна играта?
Въпросът е какво да ги правим предателите?
***
Приятели, като споделяте, копирайте текста и го поставете в споделеното. Иначе никой няма да разбере защо му е да отваря документите…
П.П. Извадка от Закона за достъп до обществена информация:
Чл. 31. (5) Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
5. Не представляват „производствена или търговска тайна“ факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. До доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице, когато тя:
а) дава възможност на гражданите да си съставят мнение и да участват в текущи дискусии;
б) улеснява прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3, ал. 1 относно вземаните от тях решения;
в) гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на законовите задължения от субектите по чл. 3;
г) разкрива корупция и злоупотреба с власт, лошо управление на държавно или общинско имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица;
д) опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;
е) е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3.
6. „Надделяващ обществен интерес“ е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3.

Източник: „Въглищният газ – адът на земята“
Снимка: sieminehn.files.wordpress.comВземи линк:

Коментирайте и Вие