Пон, 15- ти Юли
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Подписани са договори за охрана и доставка на газ за обекти на Община град Добрич

Подписани са договори за охрана и доставка на газ за обекти на Община град Добрич


 

Кратко описание на поръчката или покупката/ите
„Доставка на природен газ за обекти на Община град Добрич”. Предметът на поръчката включва доставка на природен газ за обекти на Община град Добрич за период от 36 месеца. Експлоатираните съоръжения са водокотелни инсталации, кухненски, отоплителни и други уреди и съоръжения работещи с гориво природен газ.

Стойност
3000000 BGN без ДДС
 
Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката
Черноморска технологична компания АД, ЕИК 813101815, бул. Арсеналски № 7, Република България 1000, София, Тел.: 052 920920

Кратко описание на поръчката или покупката/ите
„Охрана на общински обекти”. Охраната на общинско имущество е дейност по неговата физическа защита, включваща комплекс от организационни, физически и технически мерки за охрана на райони, сгради, част от сгради и прилежащото им имущество, собственост на Община град Добрич от противоправни посегателства чрез охранители, сигнално-охранителна техника и екипи за реагиране, а именно: а именно: физическа охрана на 9 броя общински обекти, охрана чрез СОТ на 65 броя общински обекти и с паник-бутон и екип за реагиране на 8 обекта.

Стойност
528768 BGN с ДДС 20%

Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката
Федерална служба за безопасност - Добрич ЕООД, ЕИК 124546400, ул. Калиакра № 2, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600113
 
Снимка: www.dobrich.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие