Сряда, 19- ти Юни
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Начало / Новини / Добрич
Позиция на кмета Детелина Николова относно проекта за воден цикъл на Добрич

Позиция на кмета Детелина Николова относно проекта за воден цикъл на Добрич


 

Предвид крайната фаза на програмния период и липсващото окончателно решение за одобряване на проекта от ЕК, Министерски съвет на свое заседание взе Решение № 148 от 5 март 2013 година за даване съгласие Договарящият орган на ОП ”Околна среда” да подпише договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Община Пловдив и Община Добрич. Нещо повече -  съгласно т.2 на това решение, в случай че безвъзмездната финансова помощ, одобрена от ЕК, е по-ниска от посочената в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и в случай, че проектите не бъдат одобрени от ЕК, средствата да се осигурят от държавния бюджет. Договорът за водния проект на Община град Добрич е за 105 438 795 лева плюс 10 милиона лева съфинансиране от страна на общината. Това решение не беше изпълнено по време на правителството на Пламен Орешарски.

Проекта е депозиран в МОСВ на 30 ноември 2011 г. След оценката му от експертите от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ нашето предложение беше изпратено за оценка от Европейската комисия на 5 януари 2012 г. Очакванията ни бяха за бързо получаване на положителна оценка от Европейската комисия. В този период МОСВ ни поканиха за подписване на споразумение във връзка със стартиране на процедури по избор на  изпълнители за СМР и надзор, с цел проекта да стартира по–рано.

В рамките на осъществяваната от ЕК оценка на нашето предложение,  Брюксел писмено уведоми България за пореден път относно недопустимостта на ДДС като признат разход в обема на безвъзмездната помощ за водните проекти. Точно тогава трите общини с големи проекти във водния сектор – Добрич, Пловдив и Асеновград очаквахме покана за подписване на договора. Нещо повече, Брюксел уведоми и спиране на плащанията по ОП „Околна среда“ за трети пореден път от началото на програмния период.

Всичко това наложи отново държавата да започне работа и да търси решения за плащане на ДДС за вече стартирали проекти като се стигна до  разработване на методология от Министерството на финансите по възстановяване на ДДС на бенефициентите.  

Общината положи максимални усилия да доведе докрай всички изисквания и процедури по подготовката на проекта за Добрич. И както всички чуваме от изказванията на министри и експерти имаме един доста добър проект в първа фаза на обща стойност 115 милиона лева. 

След преработване на проекта, относно изключване на ДДС като признат разход и анализа на разходи – ползи,  МОСВ поиска от общината да дофинансира с още 10 милиона лева проектното предложение. Естествено, че аз като кмет не мога да предложа на Общински съвет, подобно решение защото общото действащо правило в България за съфинансиране на европейските проекти е в рамките на 5%. А от нас искат съфинансиране 15%, което е неприемливо за местната власт. Затова още веднъж ще подчертая, че държавата в лицето на оператора ВиК, който е и наш партньор по проекта трябва да намери решение в новия програмен период за финансовия ресурс.  Моята работа като кмет е да защитавам ежедневно интересите на общината и нейните граждани, затова ще продължим да работим в новия програмен период по всички мерки, предвидени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Но същевременно, ще отстояваме държавата да вземе адекватни финансови решения за участие на оператора в изпълнение на мерките, предвидени в проекта за водния сектор на Добрич.  
Снимка: dariknews.bgВземи линк:

Коментирайте и Вие